nieuwtjes/voeding: magere melk en chocomelk als hersteldranken na sport

**nieuwtjes/voeding: magere melk en chocomelk als hersteldranken na sport**

Uit onderzoek verricht aan de Loughborough University in Leicestershire, Engeland (S.M.Shirreffs) blijkt dat het drinken van magere melk na het sporten een betere en snellere rehydratie geeft dan water en commercieel beschikbare (dorstlesser) sportdranken.

Na een inspanning in een warme omgeving, waarbij een vochtverlies optrad van bijna 2% werd het effect gemeten van verschillende vloeistoffen op de vochtbalans. Magere melk (0,2% vet) werd vergeleken met water, sportdrank en magere melk met toegevoegd keukenzout. Uit het onderzoek blijkt dat magere melk, met of zonder toegevoegd keukenzout een beter effect had op de vochtbalans dan water en sportdrank. De auteurs gaan er van uit dat water en sportdrank beiden leiden tot hemodilutie en daarmee tot een toename van de urineproductie. Het gunstige effect van melk wordt voor een deel verklaard door de iets hogere concentratie aan Na+ en vooral K+ tov de beide andere vloeistoffen en deels door de tragere maagpassage van melk. Omdat melk een hogere energetische dichtheid heeft dan water en sportdrank, wordt het vocht geleidelijker opgenomen en ontbreekt de snelle hemodilutie die bij water en sportdrank wel optreedt.

Uit eerdere studies van één van de auteurs (Maughan RJ) bleek dat de combinatie van vocht en voedsel na inspanning ook een betere vochtbalans te zien gaf dan alleen de inname van vocht. Ook hier was de veronderstelde verklaring dat de concentratie Kationen hierbij een grote rol speelde, samen met de tragere opname uit de maag.

Elders in Engeland aan de Northumbria University in Newcastle-upon-Tyne (Thomas K) is onderzoek gedaan met chocolademelk als hersteldrank na duurinspanningen. Hierbij lag het accent niet alleen op het herstel van vochtbalans, maar vooral op het herstel van de glycogeenvoorraad en het effect van de hersteldrank op een tweede inspanning, volgend op een voorafgaande inspanning die de glycogeenvoorraad had uitgeput.

Uit dit onderzoek bleek dat chocomelk een betere resynthese van glycogeen gaf dan een hersteldrank of een isocalorische koolhydraat (energie)drank. Een goede verklaring voor dit effect ontbreekt vooralsnog. De auteurs suggereren dat wellicht de koolhydraat-samenstelling van de verschillende dranken een rol heeft gespeeld. De koolhydraatdrank bevat glucose, fructose en maltodextrine, terwijl chocomelk naast glucose en fructose ook nog lactose en sucrose bevat. Uit onderzoek van Casey (Casey A) bleek dat sucrose een groter effect had op glycogeen-resynthese dan glucose alleen. Het effect van chocomelk als effectieve hersteldrank na een lange duurinspanning was ook al eerder door Karp et al (Karp JR) beschreven in 2006.

Referenties

Casey A, Mann R, Banister K, Fox J, Morris PG, MacDonald IA, Greenhaff PL. “Effect of carbohydrate ingestion on glycogen resynthesis in human liver and skeletal muscle, measured by 13 (C) MRS.” Am J Physiolo Endocrinol Metab.2000; 278 (1), : E65-E75.

Karp JR, Johnston JD, Tecklenburg S, Mickleborough TD, Fly AD, Stager JM. “Chocolatemilk as a postexercise recovery aid.” Int J Sports Nutrition Exerc Metabolism 2006; 16 (1), : 78-91.

Maughan RJ, Leiper JB & Shirreffs SM. “Restoration of fluid balance after exercise-induced dehydration: effects of food and fluid intake.” Eur J Appl Physiol 73, : 317-325.
S.M.Shirreffs, P.Watson. RJ Maughan. “Milk as an effective post-exercise rehydration drink.” British Journal of Nutrition 2007; 98, : 173-180.

Thomas K, Morris P, Stevenson E. “Improved endurance capacity following chocolate milk consumption compared with 2 commercially available sports drinks.” Appl. Physiol. Nutr. Metab 2009; 34, : 78-82

Een gedachte over “nieuwtjes/voeding: magere melk en chocomelk als hersteldranken na sport

  1. kitty

    Grappig… wij drinken hier altijd magere melk en ik drink dus inderdaad vaak wat melk na een duurloop. Ik doe het omdat ik het lekker vind, wist niet dat het ook nog goed voor me was.. Chocolademelk heb ik nog nooit gebruikt omdat ik het per definitie al te zoet vind.

Reacties plaatsen niet mogelijk.